Ved avslag på søknad vil innbetalt gebyr fra og med 1.1.2021 ikke refunderes.

I Stortingets budsjettvedtak den 19. desember 2020 for 2021, ble det vedtatt at avslag på søknad om maritime personellsertifikater ikke lengre fører til refundering av innbetalt gebyr.

Dette er således en endring fra tidligere praksis, da søkere med avslått søknad fikk tilbakebetalt gebyret.

Endringen ble effektuert fra 1. januar 2021

Har du problemer med å laste opp dokumenter hos Altinn?

Brukere av nettleseren Safari (mac-brukere) kan oppleve problemer med å laste opp vedlegg på Altinn sine sider.

Hvis du opplever dette anbefales det å prøve å benytte en annen nettleser, som for eksempel  Chrome, Opera eller Firefox

  1. Finn fram nødvendig dokumentasjon, f.eks. vitnemål, kursbevis, fartstid ol.
  2. Scan inn vedleggene dine på datamaskinen.
  3. Last ned, fyll ut og scan signaturskjemaet.
  4. Trenger du å dokumentere brovakttjeneste eller maskinvakttjeneste, må du laste ned sjekklisten, fylle ut og scanne inn denne.
  5. Finn fram bank-ID eller påloggingskoder til bruk på Altinn.
  6. Finn fram kredittkort for å betale sertifikatgebyret. NB: Søknaden må betales elektronisk, du får ikke faktura tilsendt.
  • Du kommer til betalingsløsning etter at søknadsskjemaet er utfylt.
  • Søknader behandles ikke før gebyret er betalt.
  • Tilleggsinformasjonsfeltet i  søknadsskjemaet skal brukes for å gi informasjon tilknyttet søknaden. Spørsmål her vil ikke bli besvart. Har du spørsmål kan du sende e-post til: post@sdir.no eller ringe tlf: 52 74 50 00.

Fortsett til søknad om personlig sertifikat