Bedømmelse og praktisk prøve ved søknad om kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat:

Veiledning til bedømmelse finner du her. Gjelder for søkere til kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 og dekksoffiser klasse 3, 4 og 5 og ferdighetssertifikat matros, motormann og skipselektriker og praktisk prøve D6.

Krav om BRM-kurs ved førstegangssøknad om kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 på bakgrunn av privatisteksamen:

De som har gjennomført privatisteksamen for dekksoffiser klasse 5 og som mangler simulatortrening, må enten gjennomføre navigasjonssimulatorkurset (inkluderer ARPA, ECDIS og BRM) eller BRM-kurs hos godkjent kurssenter. Det holder ikke med BRM-bedømmelse gjennomført om bord

De som kun gjennomfører BRM-kurset, vil få utstedt sertifikat med begrensninger om at en ikke kan tjenestegjøre med ECDIS og ARPA.