Bedømmelse ved søknad om kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat:

Veiledning til bedømmelse for førstegangssøker til kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 3, 4, 5 og ferdighetssertifikat matros, motormann og skipselektriker.

Bedømmelse av BRM- og ERM-kompetanse:

Veiledning til bedømmelse av BRM- og ERM- kompetanse.