Bedømmelse og praktisk prøve ved søknad om kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat:

Veiledning til bedømmelse for førstegangssøker til kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 og dekksoffiser klasse 3, 4 og 5 og ferdighetssertifikat matros, motormann og skipselektriker og praktisk prøve D6.

Bedømmelse av BRM- og ERM-kompetanse ved oppgradering av eldre sertifikat til kompetansesertifikat:

Veiledning til bedømmelse av BRM- og ERM- kompetanse for de som skal oppgradere sitt sertifikat. Det er ikke mulig å bruke denne bedømmelsen for førstegangssøkere.