Hvorfor ser jeg ikke fartstiden min?

 • Fartstid vises kun dersom den er innrapportert elektronisk fra rederiet.
 • Fartstid som blir sendt inn av sjøfolk som vedlegg til elektronisk søknad om sertifikat, vises ikke i oversikten.
 • Sjøfolk kan ikke selv registrere fartstid i løsningen.
 • Sjøfartsdirektoratet jobber med å forenkle elektronisk innrapportering fra rederiene for å vise mer fartstid.

Hva er status på sertifikatsøknaden min?

Her er de vanligste statusene på sertifikatsøknader:

 • Under behandling. Søknaden er under saksbehandling. Du vil få beskjed dersom du trenger å gjøre noe.
 • Venter tilleggsinformasjon. Søknaden din kan mangle dokumentasjon. Du vil i så fall motta et brev der vi ber om det som mangler.
 • Betalt. Søknaden din er betalt og venter på saksbehandling.

Hvorfor kan jeg ikke se utdanningen min?

 • Kun utdanninger og kurs som er godkjent etter ca. 2013 vises på Min side, siden digital innmelding ble innført da.
 • Du kan se kurs og utdanninger som er relevante for at vi skal kunne utstede sertifikater. Andre sertifikater, for eksempel DP-sertifikater, vises ikke.
 • Er det feil i kurs og utdanninger som vises på Min side, eller du har fått godkjent kurs og utdanninger etter 2013, må du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen.

Jeg finner ikke et sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet som jeg har som papirdokument. Hvor er det?

 • Feil i sertifikatutstedelse eller på sertifikater i våre systemer kan forekomme. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å rette feilen.

Kan jeg legge inn data selv?

 • Nei, men du kan oppdatere passfoto og signatur fra profilsiden i Min side. Disse kan også lastes opp når man fyller ut søknaden. Sist opplastede versjon gjelder.

Hvorfor kan ikke min fillipinske kollega logge seg på Min side?

 • Løsningen er kun for norske sjøfolk som Sjøfartsdirektoratet har ansvar for å utstede sertifikater til.
 • Utenlandske sjøfolk har som hovedregel sertifikater fra eget hjemland, eventuelt med påtegning fra Sdir. Påtegning kan verifiseres på nettsidene.

Må jeg fortsatt søke om sertifikat?

 • Vanlig søknad må sendes inn, enten fra nettsidene våre eller inne i Min side. Du må legge ved dokumentasjonen som søknadsskjemaet ber om. Sjøfartsdirektoratet jobber med digital utvikling for å forenkle søknadsprosessen.