Hvorfor ser jeg ikke fartstiden min?

 

 • Fartstid vises kun dersom den er innrapportert fra rederiet.
 • Rederi kan rapportere inn fartstid via «min side kvalifikasjoner» eller maskin-til-maskin via et API.
 • Fartstid som blir sendt inn av sjøfolk som vedlegg til elektronisk søknad om sertifikat vises ikke i oversikten.
 • Sjøfolk kan ikke registrere sin egen fartstid.

Hva er status på sertifikatsøknaden min?

Her er de vanligste statusene på sertifikatsøknader:
 • Under behandling. Søknaden er under saksbehandling. Du vil få beskjed dersom du trenger å gjøre noe.
 • Venter tilleggsinformasjon. Søknaden din kan mangle dokumentasjon. Du vil i så fall motta et brev der vi ber om det som mangler.
 • Betalt. Søknaden din er betalt og venter på saksbehandling.

Hvorfor kan jeg ikke se utdanningen min?

 

 • Utdanninger og kurs som er bestått etter ca. 2013 vises på Min side.
 • Du kan se kurs og utdanninger som er relevante for at vi skal kunne utstede sertifikater. Kurs for DP-sertifikater eller radio vises ikke hos oss.
 • Er det feil eller mangler i kurs og utdanninger på min side må du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen.

Jeg finner ikke et sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet på min side. Hvor er det?

Feil i sertifikatutstedelse eller på sertifikater i våre systemer kan forekomme. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å rette feilen.

Hvorfor kan ikke min utenlandske kollega logge seg på Min side?

 • For å logge deg på min side må du ha norsk personnummer eller et d-nummer.
 • Utenlandske sjøfolk har som hovedregel sertifikater fra eget hjemland, eventuelt med påtegning fra SDIR. Påtegning kan verifiseres på nettsidene.

Hva er tilleggskompetanse?

Tilleggskompetanse er kompetanse som må dokumenteres i forbindelse med sertifikatsøknader.

Dersom du har fått registrert tilleggskompetanse på min side er det ikke nødvendig å laste denne manuelt opp i søknaden.

Eksempel på tilleggskompetanse er:

 • Bunkring for å få utstedt IGF videregående
 • Fartstid til IGF videregående
 • Sjekkliste til brovakt og maskinromsvakt
 • Fartstid til tankermann laveste og høyeste grad
 • Bekreftelse på opplæring i laste og losseoperasjoner om bord på tankskip
 • Fartstid i polare farvann

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at tilleggskompetanse innrapporteres av rederiet via denne siden.