Hvorfor ser jeg ikke fartstiden min?

 

 • Fartstid vises kun dersom den er innrapportert fra rederiet.
 • Rederi kan rapportere inn fartstid via «min side kvalifikasjoner» eller maskin-til-maskin via et API. Excel skjema for registrering av fartstid via Altinn vil innen kort tid bli faset ut.
 • Fartstid som blir sendt inn av sjøfolk som vedlegg til elektronisk søknad om sertifikat vises ikke i oversikten.
 • Sjøfolk kan ikke registrere sin egen fartstid.

Hva er status på sertifikatsøknaden min?

Her er de vanligste statusene på sertifikatsøknader:
 • Under behandling. Søknaden er under saksbehandling. Du vil få beskjed dersom du trenger å gjøre noe.
 • Venter tilleggsinformasjon. Søknaden din kan mangle dokumentasjon. Du vil i så fall motta et brev der vi ber om det som mangler.
 • Betalt. Søknaden din er betalt og venter på saksbehandling.

Hvorfor kan jeg ikke se utdanningen min?

 

 • Utdanninger og kurs som er bestått etter ca. 2013 vises på Min side.
 • Du kan se kurs og utdanninger som er relevante for at vi skal kunne utstede sertifikater. Kurs for DP-sertifikater eller radio vises ikke hos oss.
 • Er det feil eller mangler i kurs og utdanninger på min side må du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen.

Jeg finner ikke et sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet på min side. Hvor er det?

Feil i sertifikatutstedelse eller på sertifikater i våre systemer kan forekomme. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å rette feilen.

Hvorfor kan ikke min utenlandske kollega logge seg på Min side?

 • For å logge deg på min side må du ha norsk personnummer eller et d-nummer.
 • Utenlandske sjøfolk har som hovedregel sertifikater fra eget hjemland, eventuelt med påtegning fra SDIR. Påtegning kan verifiseres på nettsidene.

Kan jeg legge inn data selv?

Nei, men du kan oppdatere foto og signatur fra profilsiden i Min side. Disse kan også lastes opp når man fyller ut søknaden. Sist opplastede versjon gjelder. 

Hva er bedømmelse og tilleggskompetanse?

Eksempel på tilleggskompetanse er:

 • Bunkring for å få utstedt IGF videregående
 • Fartstid til IGF videregående
 • Sjekkliste til brovakt og maskinromsvakt
 • Fartstid til tankermann laveste og høyeste grad
 • Bekreftelse på opplæring i laste og losseoperasjoner om bord på tankskip
 • Fartstid i polare farvann

Eksempel på bedømmelse er:

 • Praktisk prøve til dekksoffiser klasse 6
 • Bedømmelse til kompetansesertifikat dekk, maskin og ETO
 • Bedømmelse til ferdighetssertifikat matros og skipsmotormekaniker (tidligere motormann)

Tilleggskompetanse kan bli registrert via «min side kvalifikasjoner». Denne vil være synlig på «min side sjøfolk». Bedømmelse må registreres av assessor på “min side kvalifikasjoner”

Dersom du har fått registrert bedømmelse og tilleggskompetanse på “min side sjøfolk” er det ikke nødvendig å laste det opp i søknaden.