Helseundersøkelse

  • Publisert: 26.07.2017

Du må undersøkes av godkjent sjømannslege som foretar nødvendige undersøkelser utfra sin fagkunnskap som lege og med utgangspunkt i vedlegget til forskriften samt veiledningen til forskriften.

Hensikten er å avdekke om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1. Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, samt se på eventuell medisinbruk. Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring. Dersom elektronisk versjon er utilgjengelig skal arbeidstakeren motta en helse- og/eller udyktighetserklæring i papir på skjema KS 0499-1 B/E og/eller KS 0415 B/E.

Hvem betaler for helseundersøkelsen?

Rederiet skal bære utgiftene ved helseundersøkelsen.

Legitimasjon og egenerklæring

Du må ha godkjent identifikasjonsbevis, siste utstedte helse- og/eller udyktighetserklæring, uttalelser fra andre leger som er relevant og eventuelle uttalelser fra arbeidsgiver med til helseundersøkelsen.

 

Til toppen