Tilsyn med sjømannsleger

  • Publisert: 27.07.2017

En sjømannslege utfører sine plikter på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar overfor godkjente sjømannsleger, og har som mål å gjennomføre 5-10 tilsyn pr år.

Tilsyn gjennomføres normalt på sjømannslegens kontor, men kan også gjennomføres som videomøter eller tilsvarende.

Sjøfartsdirektoratet vil ved tilsyn spesielt vil se etter at du som sjømannslege ivaretar relevante krav i regelverk og rundskriv knyttet til oppgaven som er delegert fra Sjøfartsdirektoratet.

Særlig fokus legges på kvalitetssystem og implementering av minimumskravene i rundskriv RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger, saksbehandling ved utstedelse av helse- og udyktighetserklæringer og utførelse av medisinsk vurdering.

Tilsynskriterier

  • Rundskriv RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger
  • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • FOR 2014-06-05-nr. 805 Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften)
  • Veiledning til forskrift om helseundersøkelse på skip

Tilsynsfunn

Definisjoner:

  • Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav
  • Anmerkning: Mangel på oppfyllelse av krav der systemet er på plass, men avvik likevel er funnet
  • Forbedringsmulighet: Observasjon som avdekker mulighet for effektivisering
  • Styrke: Smart måte å jobbe på.

Tilsynslag

Tilsynslaget kan bestå av tilsynsleder, revisor, fagekspert og observatør foruten sjømannslegen og eventuelt annet personale fra legekontoret.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen