Krav til kvalitetssystem

  • Publisert: 27.07.2017

Sjømannslege skal ha et kvalitetssystem som sikrer at arbeidet blir utført i henhold til kravene i helseforskriften.

Kvalitetssystemet skal være i henhold til en internasjonalt anerkjent standard, se helseforskriften § 7 første ledd, bokstav h.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv som er ment å vise hva et kvalitetssystem minimum bør inneholde.

Rundskrivet RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger bygger på prinsipper fra internasjonale standarder for kvalitetssystemer, men er ikke fullstendig i forhold til de respektive krav i de ulike standardene.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen