Kvalitetssystemet skal være i henhold til en internasjonalt anerkjent standard, se helseforskriften § 7 første ledd, bokstav h.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv som er ment å vise hva et kvalitetssystem minimum bør inneholde.

Rundskrivet RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger bygger på prinsipper fra internasjonale standarder for kvalitetssystemer, men er ikke fullstendig i forhold til de respektive krav i de ulike standardene.