Hvordan bli godkjent

 • Publisert: 27.07.2017
 • Endret: 01.02.2018

Godkjenning som sjømannslege krever at du er autorisert i samsvar med nasjonale bestemmelser i det landet du har eller skal ha din praksis. I tillegg må du fylle kravene i § 7 i helseforskriften. Lege med praksis i Norge godkjennes som sjømannslege av Sjøfartsdirektoratet. Lege med praksis utenfor Norge godkjennes som sjømannslege av utenriks fagstasjon på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Sjømannsleger skal gjennomføre helseundersøkelser og treffe vedtak i samsvar med bestemmelsene i helseforskriften.

For å bli godkjent som sjømannslege må du fylle ut søknadsskjema (KS-0416 B) og legge ved kopi av:

 • Autorisasjon som lege
 • Kursbevis for gjennomført kurs i maritim medisin
 • Egenerklæring – kvalitetssystem for sjømannslege (KS-0418B)
 • Bekreftelse om normalt fargesyn, eller at det er organisert slik at arbeidstakers fargesyn blir forsvarlig undersøkt

Du må gjennomføre repetisjonskurs godkjent av Sjøfartsdirektoratet i hver godkjenningsperiode for å få fornyet din godkjenningen.

Hvordan bli re-godkjent som sjømannslege?

For å bli re-godkjent som sjømannslege må du fylle ut søknadsskjema (KS-0416 B) og legge ved kopi av:

 • Kursbevis for gjennomført kurs i maritim medisin
 • Egenerklæring – kvalitetssystem for sjømannslege (KS-0418B)

Kurs i maritim medisin

Du må ha gjennomført kurs i maritim medisin for å bli og fortsette å være godkjent som sjømannslege. Det er Norsk Senter for Maritim Medisin som arrangerer godkjente kurs som dekker kompetansekrav i henhold til helseforskriftens § 7.

Krav til grunnkurs:

Alle sjømannsleger må ha gjennomført godkjent kurs i sjøfartsmedisin innen fristen 30. juni 2019. 

 • Godkjente sjømannsleger som ikke har NSMM Grunnkurs i maritim medisin må ha Grunnkurs for sjømannsleger eller Grunnkurs i maritim medisin innen 30. juni 2019.
 • De som har NSMM Grunnkurs i maritim medisin nr 1-19 (nov 2008), må ha Grunnkurs for sjømannsleger eller Grunnkurs i maritim medisin innen 30. juni 2019.
 • De som har NSMM Grunnkurs i maritim medisin nr. 20 mai 2009) – nr. 29 (mai 2013) må ha Grunnkurs for sjømannsleger eller Grunnkurs i maritim medisin eller to godkjente repetisjonskurs innen 30. juni 2019.
 • De som har NSMM Grunnkurs i maritim medisin 30 (nov 2013) eller seinere må ha Grunnkurs for sjømannsleger eller Grunnkurs i maritim medisin eller ett godkjent repetisjonskurs innen 30. juni 2019.

Krav til repetisjonskurs:

 •  Repetisjonskurs må gjennomføres i hver 5-års periode.
Til toppen