Helseundersøkelsen

  • Publisert: 27.07.2017
  • Endret: 16.11.2017

Her finner du det sjømannsleger normalt trenger i forbindelse med gjennomføringen av en helseundersøkelse

Sykemelding og utstedelse av helseerklæring

Arbeidstaker kan være syk uten at det nødvendigvis betyr at helsekravene ikke er oppfylt. Så lenge helsekravene er oppfylt kan utstedt helseerklæring opprettholdes. Sjømannslegen skal i hvert tilfelle vurdere om det er nødvendig å utstede ny helseerklæring.

8 ukers-regelen er ikke videreført til den nye helseforskriften.

Tilretteleggingsplikt ved sykdom

Rederiet har generelt plikt til å tilrettelegge arbeidet om bord til den enkeltes forutsetninger. Her kan du lese mer om tilretteleggingsplikt ved sykdom.

Fargesynsundersøkelser

Det er krav til fargesyntesting for enkelte sertifikater

Begrenset helseerklæring- fartsområde

I forskrift om helseundersøkelse på skip § 11 går det fram at helseerklæring med begrensning kan utstedes:

§ 11 Utstedelse av begrenset helseerklæring

    En helseerklæring kan begrenses til et bestemt fartsområde, et bestemt tidsrom eller en bestemt tjeneste om bord. I vurderingen av om det skal utstedes begrenset helseerklæring, skal det blant annet tas hensyn til arbeidstakerens helse, de øvrige ombordværendes helse, den tjeneste arbeidstakeren skal utføre og evne til å fungere effektivt i en nøds- eller ulykkessituasjon. Begrensningen skal registreres på elektronisk skjema for helseerklæring.

Altinn-registrering for utstedelse av Helseerklæring

For å begrense helseerklæringen til et bestemt fartsområde må NEI velges i spørsmål om «Skikket til tjeneste uten begrensninger?». Ved registrering i Altinn skal det velges hvilket fartsområde arbeidstakeren kan seile i.

Vær oppmerksom på feltet "Andre (fagnemnd)" i Altinn

Her er det svært begrenset med plass til fritekst, se eksempel:

Altinn skjermbilde

Slik vil det fremgå på utskriftsversjonen:

Altinn skjermbilde 2

Fartsområder:

Se forskrift om fartsområder for mer informasjon om de ulike fartsområdene.

Diverse veiledninger:

Veiledning til rapportering i Altinn

Veiledning til helseforskriften

Hva er Frisk Sjø?

Øvrige oppslagsverk:

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen