Horizon Research Project

Horizon Research Project involverte noen av Europas ledende eksperter på fatigue og stress. Prosjektet undersøkte påstanden om at tretthet og psykisk utmattelse hemmer styrmenns evne til å ta beslutninger. Videre undersøkte prosjektet hvordan organiseringen av vaktsystemet har betydning for fatigue hos besetningen. Prosjektet har resultert i råd og veiledninger om forbedring av hviletidsprosedyrene om bord, samt verktøy som maritime aktører kan benytte for å unngå fatigue.

Les introduksjonen til Horizon Research Project

Les mer om prosjektets innledende konklusjoner her.

Les sluttrapporten fra Horizon Resarch Project her.

Seafarer Fatigue - Forskningprosjekt fra Cardiff University

Seafarer Fatigue er et forskningsprosjekt basert på feltarbeid, spørreskjemaundersøkelser og analyser av databaser med skade- og ulykkehistorikk, utarbeidet av Andy Smith, Paul Allen og Emma Wadsworth fra Cardiff Universitet. I prosjektrapporten og en egen film belyses de faktorer som gjør sjøfolk særlig utsatt for fatigue. Mangelfull søvn, dårlig arbeidsmiljø, høye jobbkrav og stressende arbeid kan påføre den enkelte fatigue i jobben om bord. Konsekvensene er risiko for økt forekomst av ulykker til sjøs, samt psykisk og fysisk overbelastning for den enkelte. 

Les rapporten Seafarer Fatigue: The Cardiff Research Programme

Fatigue at Sea Film - Cardiff University

Fatigue at Sea - svensk feltundersøkelse

"Fatigue at Sea" er en svensk feltundersøkelse fra 2007 basert på intervjuer og feltstudier i 13 svenske rederier og med 30 erfarne skipsoffiserer på ulike handelsskip. Studien er gjennomført av skipsfører og ph.d. Margareta Lützhöft, som la særlig vekt på å samle inn og analysere data omkring tretthet, stress og reaksjonstid i de utbredte 2- og 3-vagtsystemene. Studien viser at det er en sammenheng mellom vaktsystem, reaksjonstid og helsetilstand, og at tretthet til sjøs er en belastning for den enkelte og utgjør samtidig en risiko for sjøsikkerheten. "Fatigue at Sea" er gjennomført på vegne av Statens väg- och trafikforskningsinstitut i Sverige (VTI).

Les rapporten "Fatigue at sea" - A Field Study in Swedish Shipping

Les brosjyren "Fatigue at Sea - Recommendations to seafarers"

Les oppsummeringen "Result and recommendations for managing fatigue in watch systems onboard"