Skjemaer for registrering i Skipsregisteret

  • Publisert: 27.11.2015

Du finner her alle norske (bokmål og nynorsk) skjema knyttet til den formelle registreringen i NIS/NOR/BYGG.

Erklæring om nasjonalitet - enkeltperson

KR-0001

Erklæring om nasjonalitet - aksjeselskap

KR-0002

Erklæring om nasjonalitet - partrederi

KR-0003

Erklæring om nasjonalitet - kommandittselskap

KR-0004

Erklæring om nasjonalitet - Innretning som nevnt i sjølovens § 33

KR-0005

Erklæring om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innrettninger

KR-0006

Erklæring om nasjonalitet - bank, stiftelse, forening o.l.

KR-0007

Melding om endring

KR-0008

Melding om sletting

KR-0009

Melding om registrering av fartøy i NIS og pliktige NOR fartøy

KR-0010

About the Provisional Certificate of Nationality

KR-0011

Melding om registrering, ikke-pliktige NOR fartøy

KR-0012

Melding til Skipsbyggingsregisteret

KR-0013

Notification concerning the ISM-Code

KR-0014

Garantierklæringer for skip i NIS - Garantierklæring uten bemanning

KR-0015

Garantierklæring for skip i NIS - Kun nordmenn-EØS

KR-0016

Garanti erklæring for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0018

KR-0017

Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0017

KR-0018

Søknad om Navneattest

KR-0019

Skipsskjøte

KR-0020

Byggesertifikat Bilbrev

KR-0021

Erklæring vedr. Enkeltmannsforetak

KR-0023

Bekreftelse på overdragelse av fartøy

KR-0024

Søknad om reservering av navn

KR-0025

Managing Company the Ship Safety Act

KR-0061

Betalingsinformasjon

KR-0070

Application for Continuous Synopsis Record

KR-IMO-01

Amendments to the Continuous Synopsis Record - Form 2

KR-IMO-02

Index of Amendments to CSR document

KR-IMO-03

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen