Økonomiske fordeler

 

 • Konkurransedyktige tilskuddsordninger for sjøfolk
  Nettolønnsordningen tilbakebetaler inntil 100 prosent av norsk skatt. Dette gjør det enklere for rederier å ansette og beholde sjøfolk.
 • Skattefordeler
  Skatteordningen basert på tonnasje er konkurransedyktig.
 • Effektivitet
  Effektiv håndtering og registrering av nye fartøy gjør at kundene våre sparer både tid og penger.
 • NOx-fondet
  Både norske og utenlandske rederier som inngår denne avtalen, slipper å betale NOx-skatt og kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak.
 • Garantier som fremmer norsk eksport
  Vi har skreddersydde ordninger for langtidsfinansiering for kjøpere av alle typer fartøy. Vi har også garantier for fartøy bygget i Norge eller i utlandet med en stor andel norske komponenter.

 

Driftsfordeler

 • Sikkerhet
  Tett oppfølging fra anerkjente organisasjoner og klasseselskap hever driftsstandarden og støtter kundenes sikkerhetsfokus.
 • Respons
  Vi tilbyr ett kontaktpunkt som gir rask og korrekt respons på alle henvendelser.
 • Partnerskap
  Sjøfartsdirektoratet samarbeider med rederier for å sikre at norskflaggede skip oppfyller de strengeste sikkerhets- og miljøstandardene. Vi en god samarbeidspartner når dere skal navigere i regelverket.
 • Støtte
  Vi har et profesjonelt havnestatsteam som tilbyr førsteklasses hjelp døgnet rundt over hele verden.
 • Digitalisering
  Våre effektive og brukervennlige digitale løsninger gjør driften mer effektiv. Dere får til full oversikt og tilgang til selvbetjente systemer der dere kan hente ut dokumenter og sertifikater for sjøfolk og fartøy, og informasjon om ulykker.
 • Trygghet
  Politisk stabilitet fra norsk maritim politikk kombinert med den døgnåpne hjelpetjenesten som tilbys alle norskflaggede skip

 

 

Markedsfordeler

 • Ekspertise
  Sjøfartsdirektoratet har omfattende kunnskap om grønn teknologi innen skipsfart. Vi er en svært nyttig samarbeidspartner når nye løsninger skal vurderes og innovasjoner realiseres.
 • Effektivitet
  Den korte responstiden og det gode støtteapparatet hjelper kundene våre med å tilby effektiv og førsteklasses service.
 • Internasjonal påvirkning
  Sjøfartsdirektoratet deltar i internasjonale fora som håndterer framtidige regler og forskrifter.
 • Posisjonering
  Våre gode resultater som flaggstat forsterker kundenes troverdighet.
 • Rykte
  Det norske flagget har en solid posisjon som mange ledende rederier ønsker å være forbundet med. Sjøfartsdirektoratet er en betrodd samarbeidspartner i operasjoner av høy kvalitet.

 

Bemanningsfordeler


 • Konkurransedyktige tilskuddsordninger for sjøfolk
  Gjennom den norske nettolønnsordningen refunderes inntil 100 prosent av norsk skatt. Dette gjør det enklere for rederier å ansette og beholde sjøfolk.
 • Kompetanse
  Det norske flagget sikrer langsiktig kompetanse om bord og på land.
 • Helse og velferd
  Sjøfartsdirektoratet tilbyr omfattende velferdstjenester for å forbedre sjøfolks arbeids- og levevilkår. I tillegg har Norge strenge helseundersøkelser og gode og pålitelige pensjonsordninger.
 • Dokumentasjon
  Det er begrenset antall påkrevde påtegninger, og vi har selvbetjente og brukervennlige systemer for påtegninger.
 • Tiltrekning av unge talenter
  Opplæringsstillinger knyttet til nettolønnsordningen tiltrekker unge talenter til den maritime bransjen.
 • Lojalitet
  Norske røtter og den norske ledelsesmodellen er verdsatt og respektert av sjøfolk over hele verden.

Unik sikkerhet

 • Den norske maritime klyngen
  Den norske maritime klyngen representerer kompetanse og erfaring og tilbyr verdensledende nettverk for deling og oppbygging av kunnskap.
 • Norsk maritim politikk
  Vi har en pålitelig og stabil maritim politikk.
 • Trygghet
  Den norske marinen er til stede på strategiske områder i verden med støtte til norskflaggede skip.
 • Beredskap
  Det er hjelp å få i nødssituasjoner som ulykker, politisk uro, havari og straffesaker.
 • Konsulater
  Vi har konsulater i 164 land som er i beredskap hele døgnet for å hjelpe norskflaggede skip.