Jf. forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i Norsk internasjonalt skipsregister nr. 146 av 18. februar nr. 2005.

Anvendelsesområde

Forskriften gjelder arbeidstakere som ikke er omfattet av norske trygdeordninger etter lov eller gjensidighetsavtale eller av EØS-avtalens trygdeforordning, forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 14b, og som er ansatt om bord på skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister.

Beløpsgrense

 • NOK 500 000,
 • Lavere sats hvis samlet besetning er mellom 110. Berørte arbeidsgiver- og arbeidstaker-organisasjoner må samtykke:
  a) fra 1 til 5 ansatte: NOK 250 000,
  b) fra 6 til 10 ansatte: NOK 350 000, 
 • For passasjer/cruise skip (kode 5B) og kombinert passasjer- og stykkgodsskip (kode 5F) skal garantien være på minst NOK 2 000 000, per skip.

Hvem kan stille som garantist?

Forsikringsselskap som har konsesjon til å drive slik virksomhet i Norge, kan stille som garantist. Se Finanstilsynet konsesjonsregister for en liste over godkjente selskap.

Nærings- og fiskeridepartementet, seksjon for sjøsikkerhet og regelverk kan, etter søknad, tillate at garanti helt eller delvis stilles av andre. Se liste over godkjente garantister under.

Lavsatsgaranti

Følgende erklæringer sendes avdeling skipsregistrene for registrering av lavsatsgaranti (brukes alltid sammen):

KR-0017 Egenerklæring fra eier.

KR-0018 Samtykke fra arbeidsgiver-/arbeidstakerforbundene. 

Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Er skipet uten bemanning?

Eier sender inn egenerklæring, KR-0015. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Er det kun er EØS-borgere om bord?

Eier sender inn egenerklæring, KR-0016. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes. 

Godkjente garantister

 • Bank of Ireland
 • BNBank ASA (tidl. Glitnir Bank)
 • Chase Manhattan Bank Plc., London
 • Den Danske Bank
 • DNB NOR Bank ASA
 • Eik Banki Føroya P/F
 • Finansbanken ASA
 • Fokus Bank ASA
 • Föreningsbanken AB, Sverige
 • Føroya Banki, Færøyene
 • Føroya Sparikassi, Færøyene
 • Gjensidige Bank AS
 • Kystrederiene AS
 • Narvik Sparebank
 • Nedship Bank (Nordic)
 • Nesset Sparebank
 • Nordbanken, Gøteborg
 • Nordea Bank Finland Plc
 • Nordea Bank Norge ASA
 • Nordea Bank Sverige AB
 • Norges Rederiforbund
 • Pareto Bank ASA
 • Royal Bank of Scotland
 • Skandinanviska Enskilda Banken, Sverige
 • Skipskredittforeningen
 • Skudenes & Aakra Sparebank
 • Sparebank 1 Nord-Norge
 • Sparebank 1 SMN
 • Sparebank 1 SR-Bank
 • Sparebanken Møre
 • Sparebanken NOR
 • Sparebanken Pluss
 • Sparebanken Rana
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør, Arendal
 • Sparebanken Sør, Tvedestrand
 • Sparebanken Vest
 • Svenska Handelsbanken
 • Swedbank
 • The Fuji Bank Ltd., Japan
 • Totens Sparebank
 • Uni Storebrand