Lønnsgaranti og godkjente garantister

  • Publisert: 30.01.2014

For arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) som ikke er omfattet av norske trygdeordninger eller EØS-avtalens trygdeforordning.

Jf. forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i norsk internasjonalt skipsregister nr. 146 av 18. februar nr. 2005.

Anvendelsesområde

Forskriften gjelder arbeidstakere som ikke er omfattet av norske trygdeordninger etter lov eller gjensidighetsavtale eller av EØS-avtalens trygdeforordning, forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 14b, og som er ansatt om bord på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Beløpsgrense

  • NOK 500 000,-
  • Lavere sats hvis samlet besetning er mellom 1 -10. Berørte arbeidsgiver- og arbeidstaker-organisasjoner må samtykke:
    a) fra 1 til 5 ansatte; NOK 250 000,-
    b) fra 6 til 10 ansatte, NOK 350 000,- 
  • For passasjer/cruise skip (kode 5B) og kombinert passasjer- og stykkgodsskip (kode 5F) skal garantien være på minst NOK 2 000 000,- pr. skip.

Hvem kan stille som garantist?

Forsikringsselskap som har konsesjon til å drive slik virksomhet i Norge kan stille som garantist. For liste over godkjente selskap vises til det til Finanstilsynet konsesjonsregister.

Nærings- og fiskeridepartementet, seksjon for sjøsikkerhet og regelverk kan, etter søknad, tillate at garanti helt eller delvis stilles av andre. Se liste over godkjente garantister under.

Lavsatsgaranti

Følgende erklæringer sendes avdeling skipsregistrene for registrering av lavsatsgaranti (brukes alltid sammen):

KR-0017 Egenerklæring fra eier.

KR-0018 Samtykke fra arbeidsgiver-/ arbeidstakerforbundene. 

Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Er skipet uten bemanning?

Eier sender inn egenerklæring, KR-0015. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Er det kun er EØS-borgere om bord?

Eier sender inn egenerklæring, KR-0016. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes. 

Godkjente garantister

Bank of Ireland
BNBank ASA (tidl. Glitnir Bank)
Chase Manhattan Bank Plc., London
Den Danske Bank
DNB NOR Bank ASA
Eik Banki Føroya P/F
Finansbanken ASA
Fokus Bank ASA
Föreningsbanken AB, Sverige
Føroya Banki, Færøyene
Føroya Sparikassi, Færøyene
Gjensidige Bank AS
Kystrederiene AS
Narvik Sparebank
Nedship Bank (Nordic)
Nesset Sparebank
Nordbanken, Gøteborg
Nordea Bank Finland Plc
Nordea Bank Norge ASA
Nordea Bank Sverige AB
Norges Rederiforbund
Pareto Bank ASA
Royal Bank of Scotland
Skandinanviska Enskilda Banken, Sverige
Skipskredittforeningen
Skudenes & Aakra Sparebank
Sparebank 1 Nord-Norge
Sparebank 1 SMN
Sparebank 1 SR-Bank
Sparebanken Møre
Sparebanken NOR
Sparebanken Pluss
Sparebanken Rana
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør, Arendal
Sparebanken Sør, Tvedestrand
Sparebanken Vest
Svenska Handelsbanken
Swedbank
The Fuji Bank Ltd., Japan
Totens Sparebank
Uni Storebrand

Til toppen