1. Er det registrert pant i fartøyet?

Rettighetshaverne må samtykke til bareboat-utflaggingen. Det må spesifiseres hvilket flagg fartøyet skal seile under og for hvilken periode. Samtykket påføres originalt pantedokument. Dersom rettighetshaveren er utenlandsk, må utsteders signatur notarialbekreftes med hensyn til identitet og signaturfullmakt. Notaren skal deretter godkjennes ved påføring av apostillestempel eller ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Pantedokumentene med påtegning må sendes til avdeling Skipsregistrene i originalformat.

2.  Samtykke fra registrert eier

Registrert eier må sende skriftlig melding om at fartøyet skal bareboat-utflagges, KR-0031. Oppgi navn på nytt flagg, hvilken periode som gjelder samt fullt navn og adresse på befrakteren. Samtykket signeres med forpliktende underskrift av eier, ev. eiers norske representant og sendes til post@nis-nor.no.

3. Bareboat-certepartiet

Eier, befrakter og certepartiets periode må komme frem. Send en kopi til post@nis-nor.no.

4. Attest fra det utenlandske bareboat-registeret

Det utenlandske registeret må bekrefte at fartøyet vil bli bareboat-registrert under deres flagg for perioden som er angitt i certepartiet. Skipets navn og kjenningssignal i nytt register må komme frem. Attesten bes påført apostillestempel eller legaliseres ved norsk utenriksstasjon. Registrering i Skipsregisteret kan finne sted på grunnlag av en PDF-kopi. Originalen ettersendes innen tre uker fra utflaggingen.

5. FORM 2, endringsmelding til CSR

Send en signert kopi av KR-IMO-02-BB til post@nis-nor.no.

6. Gebyrer per 1. januar 2021

Kr. 2 237, - for bareboat-utflaggingen + kr. 670, - for samtykke fra NIS/NOR + evt. kr. 2 237, - per samtykke fra panthaver(ne). For å sikre korrekt fakturering ber vi fakturamottaker fylle ut skjema for betalingsinformasjon, KR-0070. Dette sendes til post@nis-nor.no.

Årsgebyr NIS

Vennligst merk at årsgebyret gjelder fra kalenderår til kalenderår. For skip slettet fra og med 1. januar skal det betales fullt gebyr, reduksjon er dessverre ikke mulig. Når eier er et utenlandsk registrert eierselskap sendes faktura til den norske representanten som er ansvarlig for betaling av årsgebyret.

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene

Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN
Besøksadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 BERGEN

Ta kontakt, så vil vi veilede deg gjennom registreringsprosessen. Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.