Slette skip fra NIS

  • Publisert: 24.01.2014

Se dokumentasjonskravene for den formelle registreringen her. Uttømmende liste følger under innholdsfortegnelsen.

1. Er det registrert pant i skipet?

Banken/ panthaver må slette pantet. Det gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "melding om sletting", KR-0009. Melding signeres med forpliktende underskrift av eier eller eiers norske representant. Hvis firma: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist.  Send signert melding til  post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Tilleggsdokumentasjon ved flaggskifter

Hvis flaggskifte i forbindelse med salg

Bill of Sale i original eller bekreftet ”rett kopi". Dokumentet signeres med forpliktende underskrift av selger. Hvis firma: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller iht. fullmakt.
Se forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) §18. 

Hvis skipet slettes ut av landet av norsk eier uten eierskifte

Bekreftelse fra nytt register om at registrering vil/har funnet sted.
Bekreftelsen sendes elektronisk direkte fra aktuelt lands register

4. Tilleggsdokumentasjon ved sletting uten overføring til nytt register

Skipet er hugget

Bekreftelse fra det verksted som står for opphuggingen om at arbeidet er påbegynt med angivelse av når det er forventet ferdig. En PDF kopi sendt direkte fra verksted vil være tilstrekkelig for NIS.

Skipet er tilintetgjort/ kondemnert

Bekreftelse fra lensmann eller havnemyndighet på at skipet ikke lenger eksisterer.
En PDF kopi sendt direkte fra utsteder vil være tilstrekkelig for NIS.

Skipet er solgt til norsk eier for resirkulering i utlandet

Bekreftelse fra nytt eierselskap og verftet som skal stå for resirkuleringen, om at skipet er levert til det utenlandske verftet før sletting fra NIS og at resirkulering vil finne sted innen angitt tidspunkt fra overlevering. En PDF kopi vil være tilstrekkelig for NIS.

Hvis skipet er forlist

Bekreftelse fra forsikringsselskapet om at forsikringsoppgjør har funnet sted med oppgjør til eventuelle panthavere. En PDF kopi sendt direkte fra forsikringsselskapet vil være tilstrekkelig for NIS.

5. IMO-krav

FORM 2

KR-IMO-02, endringsmelding til eksisterende CSR. Dato for sletting fra NIS skal anmerkes i punkt 15. Formularet signeres av ISM-ansvarlig eller kapteinen. Kopi sendes NIS. Originalen bringes om bord for oppbevaring som en del av skipets CSR historikk.

Nytt CSR dokument utstedes av NIS pr. slettelsestidspunktet

  • Vennligst oppgi hvor original CSR skal sendes.

Kopi av skipets CSR historikk skal sendes til nytt register slik at de kan utstede neste nummer i rekkefølgen.

  • Vennligst oppgi kontaktinformasjon til nytt register.

FORM 3

Vennligst merk at hvert eneste CSR dokument skal ha vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03, indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av original FORM 3.

6. Gebyr for slettingen per 1. januar 2019

Kr. 2 100, - Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen