1. Er det registrert pant i skipet?

Banken/panthaver må slette panten. Det gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "melding om sletting", KR-0009. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av eier eller eiers norske representant. Hvis dette er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattesten eller av prokurist.  Send signert melding til  post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Tilleggsdokumentasjon ved flaggskifter

Ved flaggskifte i forbindelse med salg

Kopi av Bill of Sale. Dokumentet signeres med forpliktende underskrift av selger. Hvis dette er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattesten eller iht. fullmakt.
Se forskrift om registrering av skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) §18. 

Hvis skipet slettes ut av landet av norsk eier uten eierskifte

Bekreftelse fra nytt register om at registrering skal skje eller har funnet sted.
Bekreftelsen sendes elektronisk direkte fra det aktuelle landets register

4. Tilleggsdokumentasjon ved sletting uten overføring til nytt register

Skipet er hugget

Bekreftelse fra verkstedet om at fartøyet er hugget opp. En PDF-kopi er tilstrekkelig.

Skipet er tilintetgjort/kondemnert

Bekreftelse fra lensmann eller havnemyndighet på at skipet ikke lenger eksisterer.
En PDF-kopi sendt direkte fra utsteder vil være tilstrekkelig for NIS.

Skipet er solgt til norsk eier for resirkulering i utlandet

Bekreftelse fra nytt eierselskap og verftet som skal stå for resirkuleringen, om at skipet er levert til det utenlandske verftet før sletting fra NIS og at resirkulering vil finne sted innen angitt tidspunkt fra overlevering. En PDF-kopi vil være tilstrekkelig for NIS.

Hvis skipet er forlist

Bekreftelse fra forsikringsselskapet om at forsikringsoppgjør har funnet sted med oppgjør til eventuelle panthavere. En PDF-kopi sendt direkte fra forsikringsselskapet vil være tilstrekkelig for NIS.

5. IMO-krav

FORM 2

KR-IMO-02, endringsmelding til eksisterende CSR. Dato for sletting fra NIS skal anmerkes i punkt 15. Formularet signeres av ISM-ansvarlig eller kapteinen. Kopi sendes NIS. Originalen bringes om bord for oppbevaring som en del av skipets CSR-historikk.

Nytt CSR-dokument utstedes av NIS iht. slettelsestidspunktet

  • Oppgi hvor det originale CSR-dokumentet skal sendes.

Kopi av skipets CSR-historikk skal sendes til det nye registeret, slik at de kan utstede neste nummer i rekkefølgen.

  • Oppgi kontaktinformasjon til det nye registeret.

FORM 3

Vennligst merk at hvert eneste CSR-dokument skal ha vedheftet FORM 3, KR-IMO-03, en indeks over meldte endringer for det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av original FORM 3.

6. Gebyr for slettingen per 1. januar 2023

NOK 2 365, – Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker må fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Årsgebyr

Vennligst merk at årsgebyret gjelder fra kalenderår til kalenderår. For skip slettet fra og med 1. januar skal det betales fullt gebyr, reduksjon er dessverre ikke mulig. Når eier er et utenlandsk registrert eierselskap sendes faktura til den norske representanten som er ansvarlig for betaling av årsgebyret.

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes samlet til registrene.

Ta kontakt, og vi vil veilede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no