Registreringsgebyrer for NOR/BYGG

  • Publisert: 09.05.2016

Det skal betales gebyr for registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest.

1. Registreringer i Skipsregisteret skal betales etter følgende satser

Jf.forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 6.

Nyregistreringer

Nyregistrering NOR registreringspliktig
og BYGG

kr

3 488

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m)

kr

3 488

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m) som må dokumenteres av
Sjøfartsdirektoratet

kr

2 453

Endringer felles for alle fartøy

Endring av andre juridiske roller

kr

1 050

Endring av hjemsted

kr

702

Registrering av pant

kr

2 453

Registrering av flåtepant per skip

kr

2 453

Samtykke/påtegning av pant

kr

2 100

Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy

kr

2 100

Pantattest/utskrift

kr

629

Hjemmels- og heftelsesattest

kr

629

Slettelsesattest

kr

629

Journalbekreftelse

kr

629

Kopi av dokument

kr

243

Skipsliste

kr

629

Endringer for NOR-pliktige (15 m og over) og bygg

Registrering av endring av eier                       

kr

2 100

Endring av skipsnavn

kr

2 793

Endringer for NOR ikke-registreringspliktige (under 15 m)

Registrering av endring av eier

kr

1 680

Endring av skipsnavn

kr

   702

Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted

kr

1 680

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Vennligst benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer for f.eks. dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

Et innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

2.1. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat): kr 1 836,–
2.2. Passasjersertifikat for elvefart: kr 1 357,–
2.3. Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001: kr 2 820,

2.4. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen: kr 2 820,–

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2019

Til toppen