1. Er det registrert pant i bygget/ kontrakten?

Banken/ panthaver må samtykke til salg og overførsel eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt banken for innsending. Hvis overføring til NOR uten eierskifte blir pantet automatisk overført.

2. Melding om sletting

Bruk melding om sletting, KR-0009. Melding signeres med forpliktende underskrift av registrert eier. Hvis firma: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Hvis overlevering til bestiller/ ny eier

Bilbrev (Builder's Certificate)

Dokumentet signeres med forpliktende underskrift iht. byggeverftets signaturbestemmelser i firmaattest. To myndige, utenforstående personer bosatt i Norge eller advokat vitnepåtegner underskriftene.

  • Hvis overføring til NOR eller NIS: Bilbrevet må sendes avdeling Skipsregistrene i original.
  • Hvis sletting uten overføring til nytt register eller overføring til utlandet: En bekreftet "rett kopi" vil være tilstrekkelig.

4. Leveringsprotokoll

Protokollen undertegnes av bygger og eier. En PDF kopi sendes avdeling Skipsregistrene. Originalen skal ikke ettersendes.

5. Overføring til NOR eller NIS?

Se egne registreringssider for ytterligere dokumentasjonskrav.

6. Gebyr for slettingen

Sletting fra BYGG er gebyrfritt. Evt. attest eller bekreftelse som ønskes utstedt blir fakturert iht. gebyrlisten (NOR registreringsgebyrer).

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf: 52 74 50 00
post@nis-nor.no