Ønsker du å finne ut mer om eldre fartøy?

På denne siden har vi samlet en del sentrale lenker som vi håper vil gjøre din søken et mer kunnskap om sjøfartshistorien lettere.

Biblioteket ved Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Maritimt Museums bibliotek har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie.

Båttegninger i Fiskeridirektoratets arkiv
Høsten 1988 fikk Statsarkivet i Bergen overlevert fire-fem plastsekker med båttegninger fra Fiskeridirektoratets båtkontor. Ved utpakkingen viste det seg å være rundt 1100 tegninger. Disse er nå satt i stand og er tilgjengelig i en database.

Digitalarkivet fra Arkivverket
Digitalarkivet til arkivverket er i dag en av de viktigste kildene når man ønsker å forske på maritim historie.

Marinemuseet
Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (NSS)
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap utgjør en del av det frivillige kulturminnevern ved å ivareta og dokumentere deler av den maritime kulturarv. Deres nettside www.skipet.no er en meget god kilde når man ser på skipshistorikk.

Norsk Veteranskibsklub
Norsk Veteranskibsklub har som formål å skape interesse for vår maritime kulturarv, og særlig å bevare fartøy fra dampskipstiden og kunnskapen og driften av disse.

Norway Heritage Prosjektet
Norway Heritage prosjektet inneholder passasjerlister og oversikt over skip som førte norske emigranter over atlanteren.

Norwegian Merchant fleet 1939 - 1945
Nettsiden Norwegian Merchant fleet 1939 - 1945 er en imponerende privat opprette samling inneholder en oversikt over norske handelsskip som drev trafikk i perioden 1939 til 1945.

Seilskipsregister
Seilskipsregister er underlagt Norsk Maritimt Museum og er et resultat av Sjøkaptein Petter Malmstein arbeide, der han fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del spesielle opplysninger (rekordseilaser, langvarige seilaser, priser ved salg m.m.) er også nevnt.

Sjøhistorisk database
Sjøhistorisk database er et samarbeidsprosjekt mellom sjømannsforeningene i Agder og Telemark. De har i dag et meget stort lager av bilder og informasjon som de ønsker å formidle til alle som har interesse for Norsk skipsfart.

Skuteregisteret
I Skuteregisteret kan du finne opplysninger om skuter, personer og rederier. Registeret bygger på Veritas-registrene og Tollbøkene. I tillegg er Odd Mørlands database lagt til. Odd Mørland hadde i sin tid nært samarbeid med Aust-Agder-Arkivet bl.a. om utarbeiding av seilskuteregistret og vi har også fått tilgang til hans privat registrerte materiale.

Statsraad Lehmkuhl
En nettsiden som inneholder historien om skoleskipet Statsraad Lehmkuhl