Rundskriv
  • Dato: 06.08.2020
  • Gyldig til: 31.10.2020
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV -21 - 2020
  • Saksnr: 2020/61320

Veiledning til rederier som driver etter forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer i sesongen 2020

 

Forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer trådte i kraft 1. februar i år.

 

Operasjonsbegrensningene i forskriftens § 7 bestemmer at åpne treskip som fører flere enn 12 passasjer kun kan operere i tidsrommet fra 1. april til 31. oktober. I perioden mellom forskriftens ikrafttredelse og sesongstart 1. april i år ble covid-19 også et problem for rederier som er omfattet av forskriften. Enkelte rederier har derfor fått uforholdsmessige utfordringer med å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for å møte forskriftens krav til redningsmidler, kommunikasjonsutstyr mv.   

 

Rederiene som driver etter forskrift om åpne treskip skal sende inn informasjon om sin virksomhet til direktoratet. Plikten gjelder alle rederier som driver aktivitet som ikke faller inn under unntaket som følger av forskriften § 3. I tillegg må rederiet bekrefte at kravene i forskriften er gjennomgått og oppfylt.

 

Sjøfartsdirektoratet vil i perioden frem til 31. oktober 2020, gjennom meldeplikten åpne opp for at rederiene kan bekrefte drift og samtidig melde inn eventuelle avvik fra forskriftens krav. Rederiet må også gi en beskrivelse av avvikene, og hvilke tiltak som er vurdert og iverksatt for å ivareta sikkerheten.  

 

Vi minner samtidig om kravene til sikkerhetsstyringssystem i forskriften § 6. Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumenterbart og tilgjengelig om bord.  

 

Aktuelle lenker: 

Forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer

Registreringsskjema for åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer

 

 

 

Til toppen