Innledning

Største lengde, også betegnet som lengde over alt (loa), er brukt som parameter i regelverket, og Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor en entydig forståelse av lengdebegrepet. Vi har i enkelte sammenhenger sett at lengdebegrepet forstås ulikt, noe som kan medføre forskjellsbehandling og «uthuling» av regelverket.

Veiledningen skal utdype definisjonen i måleforskriften § 2 og begrepet generelt der det er brukt i direktoratets øvrige regelverk. Det gjelder alle fartøy bygget eller ombygget 11. august 2015 eller senere dersom lengden er endret.

For fartøy bygget eller ombygget før 11. august 2015 kan tidligere målinger utført av Sjøfartsdirektoratet eller godkjent foretak legges til grunn.  For fiskefartøy under 10,67 meter kan også byggebekreftelse legges til grunn.

Ombygginger som endrer største lengde, og som er foretatt 11. august 2015 eller senere, vil fullt ut vurderes i lys av dette rundskrivet.  Eventuelle tidligere målinger vil ikke lenger være gyldige.

Hva skal måles i største lengde

Som utgangspunkt skal største lengde måles fra forkant av forreste del av fartøyet til akterkant av akterste del av fartøyet når fartøyet er utrimmet. Dekk og skansekledning samt alle faste bestanddeler skal også tas med uavhengig av innfestingsmetode og materiale. Ror, beslag og demonterbare detaljer som ikke berører fartøyets kapasitet, kan likevel utelates fra målingen.

Bestanddeler som skal utelates i måling av største lengde

Værutsatte/åpne deler av styre- og fremdriftsarrangement/ maskineri, som f.eks.:

 • ror (se skisse 3 i vedlegg)
 • hekkaggregater og utenbordsmotorer med monteringsbraketter (se skisse 4 i vedlegg) 

Værutsatte/åpne innretninger og utstyr som ivaretar spesielle funksjoner, men som ikke samtidig bidrar til å øke kapasiteter eller beskytte mot vær, som f.eks.:

 • løse fendere, og fendere som bare ligger rundt skrogets endepunkt (se skisse 2 i vedlegg)
 • beslag, f.eks. baugsnelle og mesanbom (se skisse 7 i vedlegg)
 • rigg, f.eks. baugspyd (se skisse 14 i vedlegg)

Værutsatte/åpne innretninger som utelukkende har som funksjon å hindre at personer faller over bord og som ikke benyttes til lagring og oppbevaring, som f.eks.:

 • pulpitt i begge ender av fartøyet (se skisse 15 i vedlegg)
 • rekkverk (se skisse 15 i vedlegg)

Værutsatte/åpne innretninger som skal sikre adkomst for personer for nødvendig ytre vedlikehold eller adkomst til sjø, som f.eks.:

 • dykkerplattformer (se skisse 4 i vedlegg)
 • badeplattformer (se skisse 15 i vedlegg)

Bestanddeler som skal medregnes i måling av største lengde (loa):

 • skrog (se skisse 1 i vedlegg)
 • dekk
 • skansekledning
 • fast fenderlist (se skisse 12 i vedlegg)
 • faste bestanddeler som er festet til skrog, dekk, dekkshus/overbygg eller skansekledning (se skisse 5, 8 og 9 i vedlegg)
 • konstruksjonselementer som utgjør en del av skroget og som påvirker dets design, kapasiteter og egenskaper (som f.eks. baugport, lasterampe m.v., se skisse 6 i vedlegg)
 • konstruksjonselementer for oppbevaring av redskap og/eller verktøy uavhengig av innfestingsmetode (se skisse 10 i vedlegg)
 • deler som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis (se skisse 8 i vedlegg)
 • volumer, som f.eks. bulb, påhengt «kasse» for montering av styremaskineri, tilknyttet skrog, dekk, skansekledning eller dekkshus/overbygning, uavhengig av innfestingsmetode (se skisse 1, 9 og 10 i vedlegg)

Vedlegg