1. Et kompetansesertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCW-78 regel II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3 og III/6, og et ferdighetssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCW-78 regel II/4, II/5, III/4, III/5 eller III/7, er i samsvar med kravene i STCW-78 konvensjonen inkludert 2010 Manila-endringene.
  2. Et kompetansesertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCW-78 regel II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6 og VII/2, beviser at innehaver oppfyller krav til ferdighetssertifikat for "grunnleggende sikkerhetskurs", "redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter", "brannledelse" og "medisinsk førstehjelp". Innehavere av de nevnte sertifikatene behøver derfor ikke å oppbevare ferdighetssertifikatsom dekker kompetansekravene i STCW-78 kapittel VI.
  3. Sjøfartsdirektoratet har vurdert kompetansetabellene som er fastsatt i STCW-koden, før norske kompetansesertifikater eller ferdighetssertifikater blir utstedt. Derfor er det ikke behov for ytterligere dokumentasjon på godkjent opplæring, inkludert Bridge Resource Management, Engine Room Resource Management, Høyspent, Radar/ARPA, og ECDIS. Hvis en sjømann ikke oppfyller krav til ARPA, ECDIS eller Høyspent, vil en slik begrensning fremgå av kompetansesertifikatet.
  4. For verifikasjon av sertifikater, vennligst besøk Sjøfartsdirektoratet sin hjemmeside

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/sjofolk/sertifikater/verifikasjon-av-personlige-sertifikater-og-pategninger/