Rundskriv

Vakuumpakkede redningsdrakter

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at godkjente redningsdrakter blir tilbudt for salg som vakuumpakkede enheter. Slike vakuumpakkede drakter kan ikke pakkes ut og inspiseres som forutsatt i SOLAS kap. III.

Forskrift 1.juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip og forskrift 5.januar.1998 nr.6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip.

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at godkjente redningsdrakter blir tilbudt for salg som vakuumpakkede enheter. Slike vakuumpakkede drakter kan ikke pakkes ut og inspiseres som forutsatt i SOLAS kap. III.

Sjøfartsdirektoratet aksepterer imidlertid denne type innpakning, og vurderer det slik at disse tilfredsstiller kravene i SOLAS regel. III/20.7 og III/36 når følgende punkter er oppfylt:

  • Instrukser for månedlig inspeksjon av vakuumpakkede redningsdrakter utarbeidet av produsent eller produsentens representant, skal være tilgjengelig ombord. Sjøfartsdirektoratet aksepterer slike instrukser som erstatning for den månedlige inspeksjonsprosedyren som er beskrevet i MSC / Circ. 1047.
  • Et tilstrekkelig antall av redningsdrakter i standard innpakning av samme type som de vakuumpakkede redningsdraktene skal være tilgjengelig for skipsmannskapet til øvingsformål.
  • Innpakningen til draktene skal kontrolleres i overenstemmelse med SOLAS III/20.7 og III/36. Dersom det oppdages noen form for skade på innpakningen eller tap av vakuum, skal draktene enten tas ut av innpakningen og inspiseres i henhold til MSC / Circ. 1047 og MSC/ Circ. 1114, eller sendes til service og ompakking hos leverandør eller servicestasjon.
  • MSC/Circ. 1114 anbefaler at redningsdrakter gjennomgår en trykktest hvert tredje år, men sirkulæret omhandler ikke vakuumpakkede redningsdrakter.  Sjøfartsdirektoratet aksepterer at trykktesting av vakuumpakkede redningsdrakter utføres i henhold til intervaller fastsatt av produsenten.  Dersom produsenten ikke har fastsatt testintervaller skal MSC/Circ. 1114 følges.
  • Redningsdrakter som er tatt ut av vakuuminnpakningen skal behandles som en drakt i standard innpakning når det gjelder ettersyn og inspeksjon som fastsatt i SOLAS kapittel III.

Sjøfartsdirektoratet kan i forbindelse med tilsyn av vakuumpakkede redningsdrakter forlange at en eller flere innpakninger skal åpnes for inspeksjon

Til toppen