Rundskriv
  • Dato: 05.04.2019
  • Serie: SM
  • Nr: SM 1 - 2019
  • Saksnr: 2019/29424

Tilførsel av smøreolje til fremdriftsmaskiner og andre kritiske systemer

Et cruiseskip fikk blackout på Hustadvika lørdag 23. mars under vanskelige værforhold.

Det vi foreløpig kan slå fast er at den direkte årsaken til at fartøyets motorer stanset, var lavt oljetrykk. Nivået av smøreolje på tankene var innenfor satte grenser, men relativt lavt, da fartøyet gikk ut på Hustadvika. Tankene var utstyrt med nivåalarm – men disse hadde ikke hadde blitt utløst da fartøyet gikk ut på Hustadvika. Den tunge sjøen på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk som igjen medførte at motorene kort tid etter gikk i automatisk nedstenging.

Sjøfartsdirektoratet ber alle rederier ta nødvendige forholdsregler for å sikre tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske systemer under forventede værforhold. Dette bør gjøres i samarbeid med motorleverandør og tas inn som en del av skipets risikovurderinger i sikkerhetsstyringssystemet. Sikkerhetssystemet bør også inkludere prosedyrer som forteller hva som skal gjøres om en blackout forekommer, og det må være øvelse og trening i slike scenarier.

Referanser til relevant regelverk: 

Forskrift 9. mai 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger, ISM kodens kapittel 7 og 10.

Til toppen