Produsenten har utstedt en frivillig tilbakekalling av de hydrostatiske utløserne på grunn av risiko for feilfunksjon. Sjøfartsdirektoratet henstiller til at produsentens veiledning i denne sammenheng blir fulgt.

Teksten under er en oversettelse av produsentens offisielle melding med veiledning som finnes på deres hjemmesider: http://safetbag.com/2015/12/14/safety-alert-hru-lr-1-and-ep-1/

UTDRAG AV PRODUSENTENS VEILEDNING:

BESKRIVELSE

Tilbakekallingen omfatter hydrostatisk utløser enhet (HRU) produsert av SAFETMADE med modellene LR-1 og EP-en levert til forbrukere for bruk på redningsflåter og EPIRB; solgt til utsalgssteder som for eksempel skipshandlere, skips leverandører, redningsflåte reparasjon / servicestasjoner, EPIRB og radiokomm. servicestasjoner, og maritime utstyrsforhandlere.

Mulig risiko for feilfunksjon er oppdaget på grunn av tøffe sjøforhold og høye nivåer av saltvanns effekt på produktet som kan føre til korrosjon inne i enheten.

TILTAK

BYTTE enheter i drift (ASAP), og stoppe salg av enheter i beholdning:
Forbrukerne bør ikke prøve å åpne og inspisere HRU, de bør umiddelbart ta kontakt SAFETMADE Marine Products CO. for å arrangere et bytte av HRU enheter ved nærmeste havn.

TILBAKEKALLINGSFRIST

Alle enheter skal rapporteres og erstattes før 01.09.2016 18:00 EET

MELDING TIL DISTRIBUTØRER OG SELGERE

Distributører og selgere bør umiddelbart stoppe salg, telle de resterende enheter i beholdning, utstede et dokument med sine serienummer og kontakt SAFETMADE Marine Products CO.