MARPOL vedlegg I gjelder for FPSO og FSU, jf. forskrift 30. mai 2012 nr. 488 § 4, jf. § 1. Dette rundskrivet gir veiledning for hvordan reglene i MARPOL vedlegg I om hindring av oljeforurensning skal anvendes for FPSO'er og FSU'er.

For FPSO og FSU gjelder retningslinjene i resolusjon MEPC.139(53) "Guidelines for the application of the revised MARPOL Annex I requirements to Floating Production, Storage and Offloading facilities (FPSOs) and Floating Storage Units (FSUs"), som endret ved MEPC.142(54), med følgende presiseringer:

Sjøfartsdirektoratet vil ikke følge det som fremgår av retningslinjene for regel 15 A punkt e, om at oljeholdige blandinger kan lenses ut gjennom produksjonsstrømmen,fordi kravene til utslipp fra produksjon er 30 ppm 1 mens kravet i MARPOL er 15 ppm.

I tillegg har vi følgende bemerkninger til regel 14 om "oil filtering equipment" i retningslinjene: Direktoratet vil ikke akseptere permanente løsninger der alle oljeholdige blandinger blir lenset ut gjennom produksjonsstrømmen, fordi kravene til utslipp fra produksjon er som nevnt 30 ppm.

Sjøfartsdirektoratet benytter MEPC.139(53) vedlegg 2 "Record of construction and equipment for FPSOs and FSUs" til IOPP-sertifikatet.

Vedlegg

Fotnote

  •  Forskrift 29. april 2010 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 60.