Rundskriv

Rapportering ved fare-/ulykkessituasjoner på norske flyttbare innretninger

Dette rundskrivet er en videreføring av RSV 13-2012.

Etter fare- eller ulykkessituasjoner på norske flyttbare innretninger plikter rederiet å melde hendelsen til Petroleumstilsynet, ev. annen sokkelmyndighet, eller Sjøfartsdirektoratet, eller begge, avhengig av situasjonen.

Sjøfartsdirektoratet ser også fordeler med å motta meldinger som nødvendigvis ikke er meldepliktige til Sjøfartsdirektoratet, men som likevel kan være nyttige for oss.

Når både Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet skal underrettes erfarer Sjøfartsdirektoratet at næringen ikke ønsker å måtte fylle ut to forskjellige skjema for samme hendelse.

For å gjøre rapporteringen enklere for næringen, aksepterer Sjøfartsdirektoratet følgende løsning:

Til toppen