LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF.

Ved overgang fra STCW-95 til STCW-78, med endringer, vil Sjøfartsdirektoratet akseptere dokumentasjon på BRM-kompetanse (bridge resource management) og ERM-kompetanse(engine room resource management) for henholdsvis dekks- og maskinoffiserer basert på ett eller flere av følgende alternativer: 

  1. godkjent opplæring
  2. godkjent erfaring fra tjeneste
  3. godkjent simulatortrening

 

BRM- og ERM-kompetanse basert på godkjent erfaring fra tjeneste må bekreftes skriftlig fra godkjent assessor og vedlegges søknaden til Sjøfartsdirektoratet