LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF.

Godkjenningen omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs for både offiserer og underordnet personell som allerede er innehaver av norsk sertifikat og/eller har norsk statsborgerskap.

Det betyr at innehavere av norsk sertifikat og/eller de som har norsk statsborgerskap, kan gjennomføre kurs ved kurssenter som er godkjent av sjøfartsadministrasjonene i de ulike EØS-landene, og deretter søke sertifikat i Norge.

Det må fremgå på kursbeviset eller ferdighetssertifikatet at opplæringsinstitusjonen er godkjent av sjøfartsadministrasjonen i EØS-landet.