Rundskriv
  • Dato: 31.10.2014
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 14 - 2014
  • Saksnr: 2014/6628 INST/LAL

Godkjenning av kurs gjennomført i EØS-land i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer

Sjøfartsdirektoratet godkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen.

LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF.

Godkjenningen omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs for både offiserer og underordnet personell som allerede er innehaver av norsk sertifikat og/eller har norsk statsborgerskap.

Det betyr at innehavere av norsk sertifikat og/eller de som har norsk statsborgerskap, kan gjennomføre kurs ved kurssenter som er godkjent av sjøfartsadministrasjonene i de ulike EØS-landene, og deretter søke sertifikat i Norge.

Det må fremgå på kursbeviset eller ferdighetssertifikatet at opplæringsinstitusjonen er godkjent av sjøfartsadministrasjonen i EØS-landet.

Til toppen