Rundskriv
  • Dato: 20.09.2015
  • Gyldig til: 31.12.2020
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 10 - 2015
  • Saksnr: 2015/9926YFB/FEO

Godkjennelse av IMO modellkurs 1.27 ECDIS, BRM (Bridge Resource Management og ERM (Engine Resource Management) avlagt ved kurssentrene Resolve Maritime Academy i Fort Lauderdale, eller STAR Center i Dania Beach, begge i Florida, USA

Les rundskrivet som pdf

Sjøfartsdirektoratet ønsker å gjøre det lettere for norske offiserer bosatt i USA å gjennomføre nødvendige oppgraderingskurs for å fornye sine kompetansesertifikater i henhold til STCW-konvensjonens endring fra 2010.

Resolve Maritime Academy og STAR Center tilbyr en rekke kurser og brukes i stor grad av cruisenæringen for kursing av sine sjøfolk.

Sjøfartsdirektoratet har godkjent følgende kurs fra Resolve Maritime Academy og STAR Center for oppdatering av kompetansesertifikater i henhold til STCW `78 konvensjonen med endringer:

  • IMO Model Course 1.27 generic ECDIS , Tabell A-II/1 og A-II/2  i STCW Code`78 as amended
  • BRM - Bridge Resource Management ,    Tabell A-II/ 1 og A-II/2  i STCW Code `78 as amended
  • ERM – Engine Resource Management ,   Tabell A-III/1 og A-III/2  i  STCW Code`78 as amended
  • Oppdatering av sikkerhetsopplæring , Tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
  • Oppdatering av medisinsk behandling, Tabell A-VI/4

 

For at kursbeviset skal godtas som grunnlag for oppdatering til kompetansesertifikat etter STCW`78 konvensjonen med endringer, forutsettes det at kursbevisene henviser til kravene i STCW `78 konvensjonen med endringer.

Til toppen