Det viser seg i ettertid at det har skjedd en feil i forbindelse med fastsettelsen av ny tittel på forskrift 2013/1404 og endringer i § 47 tredje ledd.

Feilene er redaksjonelle og det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at det ikke er nødvendig å sende endringsforslaget på høring før fastsettelse.

Endringene innebærer ikke materielle endringer i forskriften og får derfor heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige.

Nedenfor er endringene som fastsettes ved rundskrivet her kommentert nærmere.

Ny tittel til forskrift 22. november 2013 nr. 1404

I endringsforskriften fastsatt 6. desember 2021 og med henvisning til hva ny tittel på forskrift 2013/1404 skal lyde, er ordlyden «største lengde» brukt to ganger. Det er unødvendig å nevne største lengde to ganger i tittelen, derfor slettes den siste forekomsten.

§ 47 tredje ledd

I endringsforskriften av 6. desember 2021 er det fastsatt to endringer som gjelder § 47 tredje ledd. Det er kun teksten som følger under «§ 47 tredje ledd skal lyde:» som skal endre forskrift 2013/1404 § 47 tredje ledd.

Andre bestemmelser og ikrafttredelse

Endringsforskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: