Rundskriv
  • Dato: 26.01.2018
  • Serie: RSR
  • Nr: RSR 1 - 2018
  • Saksnr: 2017/61808-avi

Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

Sjøfartsdirektoratet har endret forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften) § 14 femte ledd.

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har endret forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften) § 14 femte ledd.

Bakgrunn for endringen

Etter endringen viser sertifikatforskriften § 14 femte ledd første komma tilbake på samme paragraf fjerde ledd, i stedet for samme paragraf tredje ledd. Den tidligere henvisningen fra sertifikatforskriften § 14 femte ledd til samme paragraf tredje ledd var ikke korrekt og ga følgelig ingen mening.

Endringen som er fastsatt i endringsforskriften retter opp en feil som ble introdusert ved fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip og endring av andre forskrifter – se korrigert RSR 11-2017.

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at det åpenbart ikke har vært nødvendig å legge forskriftsendringen ut på offentlig høring, jf utredningsinstruksen nr. 3-3.

Vedlegg

Til toppen