Last ned dokumentet som PDF (inkluderer bilder av flåteutsetting) 

Følgende redningsforskrifter kommer til anvendelse:

 

Hendelse:

I forbindelse med MES fullskala øvelse og utsetting av flåte, ble det påvist feil i oppblåsing og utfolding av flåte.

Flåten blir liggende sammen foldet grunnet diverse liner som ligger rundt flåten og hindrer fri utfoldelse. Ref. vedlagte bilder.

Tiltak:

Sjøfartsdirektoratet anmoder alle fartøy utstyrt med den aktuelle type flåte, om å være ekstra påpasselig ved øvelse, og rapportere eventuelle avvik.

Sjøfartsdirektoratet anmoder produsent av den aktuelle flåten om å gjennomføre en evaluering med formål å avdekke årsak, og iverksette tiltak for å forhindre at lignende feilfunksjoner oppstår.

Vi anmoder videre samtlige service stasjoner om å være ekstra påpasselig i forbindelse med service, og pakking av flåter, og påse at prosedyrer og sjekklister for pakking blir nøye etterfulgt.