Følgende regelverk kommer til anvendelse:

  • Forskrift 1.juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip.
  • SOLAS Kap. III, regel 20
  • RSV 10-2012

Hendelse:

Feil ved oppblåsing av systemflåte medførte at flåten ble liggende brettet innunder KOPAS gangveien. For å få systemet operativt måtte mannskapet assistere med MOB-båten for å få systemflåten, og MES-systemet operativt.

 

Sannsynlig årsak:

Feil i forbindelse med pakking av systemflåte. For at oppblåsing av KOPAS systemflåte skal fungere som planlagt er det en forutsetning at det benyttes nærmere spesifiserte pakkebånd rundt flåtepakken når flåten legges inn i container. Ved pakking av flåtene er det sannsynlig gjort feil ved antall pakkebånd eller knytting av disse båndene.

Flåtepakking ble utført av formelt kvalifisert servicetekniker.

Tiltak:

Det er fra service institusjonens side igangsatt tiltak med tanke på å forhindre gjentakelse av denne type og lignende feil.
Sjøfartsdirektoratet vil anmode alle som er utstyrt med denne type flåte system, å forsikre seg om at pakkebåndene er i henhold til utstyrsleverandørens spesifikasjoner, og å kontakte service leverandør dersom det er tvil om dette.