LAST NED HELE SIKKERHETSMELDINGEN SOM PDF

 

Følgende forskrifter kommer til anvendelse:

  • Forskrift 1. juli 2014 nr.1019 om redningsredskaper på skip
  • Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging, og utrustning av passasjerskip i innenriksfart
  • SOLAS kapittel III regel 19, 20, 35
  • HSC 2000 Code
  • IMO resolution MSC.81(70) om testing av redningsutstyr, del 2

Hendelse

I forbindelse med MES fullskalaøvelse, ble det påvist funksjonsfeil som resulterte i mislykket utsetting av tilleggsflåte.

Fartøyets flåter var utstyrt med Hammar utløsersystem type HC-0208 (kombinert vakuum og hydrostatisk utløser fig. 1).

Sannsynlig årsak er konflikt mellom koblingsløkker for vakuumutløser og hydrostatisk utløser, som har hindret flåten i å bli frigjort fra krybbe.

Dette problemet kan oppstå for mindre flåter (50–65 mann) grunnet lav vekt.

Fig. 1

 Konflikt mellom to løkker

Tiltak

Flåtestørrelser som beskrevet ovenfor, skal være utstyrt med Hammar utløser type HC- 0200 med enkel løkke som vist i fig  2.

Samtlige fartøy utrustet med Brude eller Kopas MES med den aktuelle flåtestørrelse (50–65 mann), anmodes om umiddelbart å kontakte utstyrsleverandør for å avtale plan for utskiftning dersom feil type Hammer utløser er installert.

Figur 2