Rundskriv
  • Dato: 12.07.2018
  • Serie: SM
  • Nr: SM 3 - 2018
  • Saksnr: 2018/1595

Bolter gjenget seg ut, notkran falt av TMP 700K kran

Sjøfartsdirektoratet har mottatt informasjon om en hendelse på et fiskefartøy der en notkran falt ned og skadet to mann.

Hendelse

Under innhaling av not etter skyllekast, falt notkran ned i notbingen der to mann ble skadet og måtte bringes til sykehus.

Årsak

Årsak til hendelsen er trolig at en låseplate som er festet i en aksling med tre bolter har falt av og dermed har det ytterste leddet på kranen sklidd av akslingen og falt ned i notbingen, hvor to mann oppholdt seg. Det er ikke låsing/sikring på de tre boltene som holder låseplaten på plass.

Slik det ser ut har de tre boltene gjenget seg ut og dermed var det ikke noe som holdt låseplaten på plass. Boltene som var i bruk var av typen rustfrie 12 mm med 1,75 i stigning, 37/33 mm lang med/uten hode. Hendelsen kunne vært unngått gjennom bedre rutiner for ettersyn og kontroll av kran før bruk.

Tiltak

Kranprodusenten opplyser at det er originale bolter som har vært i bruk, men de har ikke fått tilbakemelding om liknende tilfeller tidligere. Som konsekvens av denne hendelsen, vil nå kranprodusenten gå over til å bruke låsebolter for å unngå at noe slikt får skje igjen.

TMP kraner er mye brukt på mindre fiskefartøy og lasteskip. Sjøfartsdirektoratet ber derfor alle eiere av denne type kran om å utføre en ekstra kontroll med festeboltene til endeplaten på kranen, samt sørge for jevnlig vedlikehold og ettersyn.

Rederiet er forpliktet til å etablere rutiner for ettersyn og vedlikehold av alt løfteutstyr. Skipsfører skal sørge for at personell som skal operere kranen har påkrevd opplæring. Opplæringen skal dokumenteres. Kranfører har et spesielt ansvar for å utføre en førbrukssjekk av kranen i henhold til brukermanual før den tas i bruk.   

Når en ny kran skal monteres om bord, skal det gjennomføres en førstegangskontroll av sakkyndig person type A, for å få utstedt et gyldig sertifikat. Dette gjelder også ved montering av ny kran på eksisterende fundament.

Henvisninger

Forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip

Til toppen