Næringsportalen

  • Publisert: 06.02.2018

Næringsportalen er Sjøfartsdirektoratets nettjeneste som åpner for at næringen kan sjekke status på sine egne skip.

Norske flagget
FOTO: Steinar Haugberg

Tilgang til Næringsportalen

Næringsportalen benytter seg av ID-portalen for identifisering og autentisering av brukerne, og krever dermed at brukerne har norsk personnummer.

For normal bruk av næringsportalen kreves det at den enkelte bruker har myndighet til å rapportere på vegne av bedriften som står som eier eller operatør av skipet.

I byggefasen av et nybygg kan det gis tilgang for relevant personell som kan rapportere og sende inn dokumentasjon på et begrenset antall skip i en begrenset periode.

Denne tilgangen må reder bestille gjennom den som er prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet for det aktuelle nybygg.

Innhold i Næringsportalen

I Næringsportalen har personer tilknyttet fartøyet tilgang til følgende:

  • Generell informasjon om fartøyet, samt eierforhold
  • Reaksjoner registrert på fartøyet
  • Sertifikater
  • Dokumentkrav i forbindelse med sertifisering
  • Varslingstjeneste for reaksjoner og frister relatert til dokumentasjon
Til toppen