Når: Pågående prosjekt 

Rederi: Kolumbus/Norled

Verft: Fjellstrand

Vår rolle: Dokumentkontroll/tilsyn

Ny teknologi/utfordringer: Verdens første batteridrevne hurtigbåt?