Når: Pågående prosjekt 

Rederi: Havila/Havyard

Verft: N/A

Vår rolle: Rådgivning/godkjenning

Ny teknologi/utfordringer: Tilrettelegging for hydrogendrift.