Hva: Lasteskip

Når: Testing pågår 

Rederi: Asko Maritime

Verft: Cochin

Vår rolle: Dokumentkontroll/tilsyn

Ny teknologi/utfordringer: Autonomi