Hva: Bilferje

Når:  2014

Rederi: Norled

Verft: Fjellstrand

Vår rolle: Dokumentkontroll/tilsyn

Ny teknologi/utfordringer: Batteridrift