Hva: Lasteskip

Når: Testing pågår 

Rederi: Yara / Wilhelmsen

Verft: Vard Brevik

Vår rolle: Dokumentkontroll/tilsyn

Ny teknologi/utfordringer: Autonomi