Det grønne skiftet setter fart på behovet for alternative drivstoff og nye fremdriftssystemer.

Et skip med lav- eller nullutslippsteknologi defineres som et skip der man benytter seg av teknologi som har til hensikt å fjerne eller redusere fartøys klimaavtrykk.

Sjøfartsdirektoratet har en strategi om å være en pådriver i det grønne skiftet med fokus på høy sikkerhet og renere miljø.

Det er viktig at alle aktører i den maritime næringen tar innover seg det felles ansvaret vi har for å nå de klimamålene Norge har satt seg og da er det helt avgjørende å tenke nytt.

Sentralt i dette er den grønne omstillingen med lav- og nullutslippsteknologi og digitalisering.

Sentralt i begrepet lav- og nullutslippsteknologi er alternative drivstoff som eksempelvis hydrogen, ammoniakk og LNG, bruken av batterier og nye energilagringssystemer samt tiltak for å bedre energieffektiviseringen.

Vurderer dere lav- og nullutslippsteknologi?

Vi bistår gjerne med vår kunnskap!»