Den nye løsningen er mer sofistikert og en del av dataene som legges inn vil nå valideres underveis før innsending. Dette gjør at søknadsprosessen vil oppleves noe annerledes enn dagens løsning.

Vi samarbeider også med flere leverandører av HR/lønnssystemer, slik at import av inntektsfiler og opplæringsstillinger skal gå automatisk. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å laste opp excel/csv filer som i dag. Lurer du på om din leverandør kan tilby automatisk import via API, ta kontakt med leverandøren.

Det vil også komme andre integrasjoner på plass som vil gjøre søkeprosessen mer automatisk. Disse rulles ut i den nye løsningen så fort de er på plass, men er ikke nødvendigvis med i de første terminene.

For å prøve å informere best mulig i forkant, vil det i tillegg til informasjonen på denne siden også bli sendt ut e-post til de rederiene som i dag søker om tilskudd.

Kontaktinformasjon

  • Ved henvendelser angående selve søknaden(e), ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet, avdeling for Plan og økonomi. e-post: ae@sjofartsdir.no.
  • Ved henvendelser angående IT portalen og den nye løsningen, ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet, avdeling for IT utvikling. e-post: it-utviklingaiu@sdir.no

 

For eksterne som ønsker å ta i bruk API, se Sjøfartsdirektoratets egne sider om dette.