Veiledninger og vedlegg for registrering av fartstid

  • Publisert: 13.09.2016
  • Endret: 30.11.2017

Hvordan registrerer jeg fartstid?

All registrering av fartstid skal skje i Altinn. Før du kan ta i bruk Sjøfartsdirektoratets elektroniske tjenester for rederier i Altinn, må du:

  • ha norsk personnummer eller D-nummer
  • ha elektronisk ID via ID-porten
  • inneha rollen "samferdsel" på vegne av selskapet du representerer

 Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Altinn her.

Vedlegg:

Oversikt over stillingskoder.xls

Fartstid.xlsx

Til toppen