Innrapportering av fartstid

Rederier kan melde inn fartstid for sine sjøfolk elektronisk. Det gir et bedre saksbehandlingsgrunnlag for Sjøfartsdirektoratet og bidrar til raskere utstedelse av sertifikater for sjøfolk.

Til toppen