Drikkevannforsyning

  • Publisert: 12.07.2013

Drikkevannforsyning

I "forskrift 15. september 1992 nr. 707 om innredning og forpleiningstjenesten på skip (Innredningsforskriften) § 30" og "forskrift 4. desember 2001 nr. 1372, Drikkevannsforskriften" er drikkevann på norske skip regulert.

Innredningsforskriften inneholder ikke konkrete krav til vannkvalitet, men viser til Drikkevannsforskriftens kvalitetskrav for vann. Når man skal avgjøre om vannet er av tilfredsstillende kvalitet må man derfor se på bestemmelsene i Drikkevannsforskriften. For å hjelpe med dette har Mattilsynet, som ansvarlig myndighet for Drikkevannsforskriften, utarbeidet en veiledning for drikkevann på skip. For spørsmål om Drikkevannsforskriften må man ta kontakt med Mattilsynet, mens spørsmål om Innredningsforskriften § 30 kan rettes til Sjøfartsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen