LRIT - Long Range Identification and Tracking

  • Publisert: 01.01.2012

Long Range Identification and Tracking (LRIT) er et globalt satellittbasert system for sanntid identifikasjon og sporing av spesielle type fartøyer. Systemet blir styrt og vedlikeholdt av European Maritime Safety Agency (EMSA).

LRIT ble innført i Norge i 2009 og er et lukket system som kun brukes av nasjonale offentlige myndigheter.

LRIT er obligatorisk for følgende skip som navigerer i internasjonal fart:

  • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer,
  • Lasteskip over 300 bruttotonn og
  • Flyttbare offshore boreenheter.

Informasjon fra havovervåkingssystemet LRIT brukes av offentlige myndigheter i forbindelse med trafikkovervåking, kontroll og inngrep overfor fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten, til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner, og til overvåking av aktuelle fartøy involvert i ulovlig, urapportert eller uregistrert fiskeri eller andre ulovlige aktiviteter.

LRIT - Sjøfartsdirektoratets rolle

Sjøfartsdirektoratet har myndighetsansvar for å håndheve at LRIT regelverk blir fulgt om bord.

Hva finner du på denne siden?

Denne siden inneholder informasjon om testing ASP ("Testing ASP"), godkjent av norske myndigheter, samt navn og kallesignal på skip som er programmert for sending av LRIT-meldinger, i overensstemmelse med MSC.1/Circ.1257.

Opplysninger om hvilke skip som er programmert for sending av LRIT-meldinger finnes enten i alfabeisk rekkefølge ("Conformance Test Reports alphabetic"), eller under den ASP ("Conformance Test Reports ASP") som har utført overensstemmelsestesten (conformance test) og rapportert tilbake til Sjøfartsdirektoratet.

LRIT rapportering

Alle skip over 300 bruttotonn som er registrert til å seile i internasjonalt farvann er pliktige til å innhente LRIT sertifikat.
Militære fartøy og fiskerfartøy er unntatt denne regelen.

LRIT rapporter sendes til: lritreports@sdir.no

Testing ASP recognized by Norway 

Conformance Test Reports - ASP

Conformance Test Reports - Alphabetic

Til toppen