LRIT ble innført i Norge i 2009 og er et lukket system som kun brukes av nasjonale offentlige myndigheter.

LRIT er obligatorisk for følgende skip som navigerer i internasjonal fart:

  • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer,
  • Lasteskip over 300 bruttotonn og
  • Flyttbare offshore boreenheter.

Informasjon fra havovervåkingssystemet LRIT brukes av offentlige myndigheter til følgende:

  • i forbindelse med trafikkovervåking,
  • kontroll og inngrep overfor fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten,
  • til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner, og
  • til overvåking av aktuelle fartøy involvert i ulovlig, urapportert eller uregistrert fiskeri eller andre ulovlige aktiviteter.

LRIT - Sjøfartsdirektoratets rolle

Sjøfartsdirektoratet har myndighetsansvar for å håndheve at LRIT regelverk blir fulgt om bord.

LRIT rapportering og utstyr

Alle skip over 300 bruttotonn som er registrert til å seile i internasjonalt farvann er pliktige til å innhente LRIT sertifikat.

Disse utstedes av Application Service Providers (ASP). Du finner godkjente ASP`er i listen under.

Militære fartøy og fiskerfartøy er unntatt denne regelen.

LRIT rapporter sendes til Kystverket. Les mer om dette på Kystverkets sider.

Application Service Providers godkjent av Norge

CLS Collecte Localisation Satellites

8 – 10 rue Hermés

Parc Technologique du Canal

31520 Ramonville  - Saint Agne - France

Telephone: +33 (0) 5.61.39.37.02

Facsimile: +33 (0) 5.61.39.47.97

e-mail: gfabritius@cls.fr

Web: www.lrit.fr / www.cls.fr

Thrane & Thrane

Lundtoftegaardsvej 93D

DK-208 KGs. Lyngby

Denmark

Telephone: +45 39 55 88 00

Facsimile: +45 39 55 88 88

e-mail: info@thrane.com

Web: www.thrane.com

Fulcrum Maritime Systems Ltd

Suite 3 Park Mews, 

15 Park Lane, Hornchurch, 

Essex, RM11 1BB, United Kingdom.

Contact name: Mr. Paul Devlin

Telephone: +44 1708 788400

Facsimile: +44 1708 788402

e-mail: enquiries@fulcrum-maritime.com

Web: www.fulcrum-maritime.com

Securewest International

2 Duke Street Court

Bridge Street, Kingsbridge,

Devon TQ7 1HZ, United Kingdom

Telephone: + 44 (0)1548 856001

Facsimile: +44 (0)1548 857641

e-mail: mac@securewest.com

Web: www.securewest.com

Marine Track Limited

Premier House

Shoreham Airport, Shoreham by Sea

West Sussex, BN43 5FF, United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1273 462 001

Facsimile: +44 (0)1273 463 337

e-mail: support@marinetrack.com

Web: www.marinetrack.com

FUPE SYSTEMS AS

Solem,

N-6480 Aukra

Norway

Telephone: +47 71 17 30 01

Facsimile: +47 71 17 30 95

e-mail: office@fupe.com

Web: www.fupe.com

Pole Star Space Application Ltd

4th Floor

22 Rean Place

London W2 45 A – United Kingdom

Telephone: +44 (0)20 7313 7402

Facsimile: +44 (0)20 7313 7401

e-mail: polestar@polestarglobal.com

Web: www.polestarglobal.com

Transas Scandinavia AB

Datavägen 37

SE-436 32 Askin

Sweden

Telephone: +46 31 69 41 80

Facsimile: +46 31 69 41 84

e-mail: sales@transas.se

Web: www.transas.se

Polaris Electronics A/S

Kaerholt 1

DK-9210 Aalborg SO

Denmark

Теl.: +45 9631 7900

Fаx: +45 9631 7901

Mail: info@polaris-as.dk

Web: http://www.polaris-as.dk/