Dokumenter for fiskefartøy

  • Publisert: 19.03.2014

Dokument som inngår i kontrollordningen for fiskefartøy under 15 meter.

Ved kontroll hos godkjent foretak skal dokumentet KS-0322 Kontrollskjema for førstegangskontroll eller dokumentet KS-0319 Kontrollskjema for seilende fartøy benyttes. Disse kontrollskjemaene gjelder alle fartøy fra 8 til 15 meter.

Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller er skal dokumentet KS-0317 Egenkontrollskjema fiskefartøy 8-10,67 meter benyttes.

Dokumentliste:

Til toppen