Ved førstegangskontroll hos godkjent foretak skal dokumentet KS-0322 kontrollskjema for fullstendig kontroll benyttes.

For fiskefartøy som allerede har fartøyinstruks skal KS-0319 kontrollskjema for periodisk forenklet kontroll skal benyttes.

Disse to kontrollskjemaene gjelder alle fartøy fra 8 til 15 meter.

Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller er skal dokumentet KS-0317 Egenkontrollskjema fiskefartøy 8-10,67 meter benyttes.

Når du trykker på lenka får du av og til opp to valg, der begge heter "bokmål". Den øverste åpner dokumentet i Word-format, og den nederste er i PDF-format.

Dokumentliste: