Det er fastsatt ny forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip med 24 meter største lengde. Det er også utarbeidet nye styrende dokumenter som skal benyttes i forbindelse med kontroll og rapportering for lasteskip fra 8 til 15 meters største lengde.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over dokumenter som inngår i kontrollordningen.

Ved kontroll hos godkjent foretak skal dokumentet KS-0842 Kontrollskjema for førstegangskontroll eller dokumentet KS-0841 Kontrollskjema for seilendefartøy benyttes. Disse kontrollskjemaene gjelder alle fartøy fra 8 til 15 meter.

Dokumentliste: