Hygienesertifikat

  • Publisert: 29.05.2017

Hygienesertifikat (Ship Sanitation Certificate) forvaltes av Helsedirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet får med ujevne mellomrom henvendelser vedrørende det som populært kalles «rottesertifikat».

Hygienesertifikat for skip (Ship Sanitation Certificate) er hjemlet i Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv (IHR-forskriften). Denne forskriften forvaltes av Helsedirektoratet som myndighet på området.

Helsedirektoratet har overtatt oppgaven fra Folkehelseinstituttet med å godkjenne hvilke kommuner som kan utstede sertifikater. Direktoratet er i ferd med å utvikle nettsider med informasjon om hygienesertifikater for skip og hvilke kommuner som er godkjente og hvilke satser som skal gjelde.  

Kravet til dette sertifikatet er hjemlet i Det internasjonale helsereglementet som er en internasjonal avtale som er bindende for mer enn 190 land. Kommunelegen kan etterspørre gyldig sertifikat ved ankomst til havn og skipene ønsker derfor å ha disse gyldige til enhver tid. De varer i 6 måneder og kan forlenges med en måned.       

Kravet til hygienesertifikater for skip er hjemlet i IHR-forskriften §§ 21-22.

Kontaktkinformasjon:

Helsedirektoratet

E-post: postmottak@helsedir.no  

Telefon: 810 20 050   

Telefon fra utlandet: +47 24 16 30 00.

Kontaktpersoner:

Til toppen